Postavení pánve

ANTEVERZE A RETROVERZE PÁNVE

Teď se podíváme na tyto dva pojmy. Oba nám označují nastavení pánve v sagitální(předozadní) rovině, tedy pohyb je vidět nejlépe z profilu. 


ANTEVERZE ("VYŠPULENÍ")

Antaverze osobní trenér praha

Pozorně si prohlédněte rozdíl mezi oběma provedeními. Na LEVÉM ŠPATNÉM provedení se zdvihá kost křížová směrem nahoru k hlavě, což vytváří extrémní prohnutí v bedrech a narušuje tak postavení celé páteře a držení těla. Hlavním problémem je obrovský kompresní tlak na vnější stranu meziobratlových plotének.

Oproti tomu na SPRÁVNÉM OBRÁZKU VPRAVO se drží kost křížová na místě, ba se dokonce lehce táhne k zemi, a místo ní se pohybuje přední část pánve, spona stydká směrem dolů k zemi. To dostane pánev do stejné rotační pozice, kdy je překlopena směrem dopředu, jako v prvním provedení, ale bez kompresního tlaku v bedrech. V tomto provedení se naopak uvolňuje tlak na meziobratlové ploténky a páteř si udrží mnohem funkčnější a homogenější zakřivení v bedrech.

RETROVERZE ("PODSAZENÍ")

Retroverze fitness trenér praha

Opět si můžeme povšimnou velkých rozdílů, které jsou mezi provedením vlevo i vpravo. Na CHYBNÉM PROVEDENÍ VLEVO se přitahuje spona stydká směrem vzhůru k hlavě a kost křížová stojí na místě. To opět způsobí změnu postavení páteře, konkrétně bude docházet k vyhlazování/narovnání bederní lordózy(prohnutí), a tím opět vznikne kompresní tlak na meziobratlové polštáře, jen tentokrát na vnitřní straně páteře. 

Oproti tomu na obrázku se SPRÁVNÝM PROVEDENÍM VPRAVO je spona stydká držena na místě či lehce tažena směrem dolu. Hlavní práci zde vykonává kost křížová, která je tažena směrem dolů, aby překlopila pánev směrem dozadu. Tímto způsobem dochází opět k roztahování celé páteře do délky a tím k uvolňování meziobratlových přechodů. Nebude tak docházek k žádnému útlaku ani k bolestem a problémům. Tělo si udrží homogennější a funkčnější křivky.

 

banner podcast 

 

Jak tedy správně rotovat pánví??? Rekapitulace...

Fitness trenér Praha Zvelebil osobníPři naklápění pánve dopředu či dozadu může docházek k útlaku meziobratlových plotének na jedné či druhé straně. Je proto vždy potřeba roztahovat svoji páteř do délky, pohybem pánve směrem dolů (a pohybem spodiny lebeční vzhůru do napřímení) a vykonáním rotace pánve tažením toho správného bodu. Je třeba se vyvarovat pohybu vzhůru k hlavě jak u spony stydké tak u kosti křížové. Vždy páteř přichází o svoji délku a je utlačována na jedné či druhé straně. Roztažením obratlů vytvoříme dostatek prostoru, aby mohlo k pohybu dojít i bez komplikací.

Na tento způsob pohybu pánve je třeba si zvyknout a začít na něm pracovat, protože to nepůjde samo a hned. Je potřeba provádět i uvolňovací techniky pánevních spojů, abyste zvýšili pohyblivost pánve a získali potřebný rozsah pro její správné naklápění. (O metodách, jak uvolňovat pánev a vracet jí pohyblivost se budeme bavit v dalších článcích a nebo se můžete stavit na nějaké lekci, kde se tomu věnujeme pravidelně, mimo jiné :)

Tyto správné způsoby je potřeba si osvojit a integrovat je do každodenních pohybů. Stejně tak je třeba si uvědomit, že to je STEJNÁ METODIKA, JAKO NAKLÁPĚNÍ PÁNVE V LEHU NA ZÁDECH, například při posilování břicha. Vždy je nutné uvolňovat meziobratlové přechody. Osvojte si tyto pohyby a odstranění bolesti zad bude na dosah ruky.

Mrkněte na další článek, kde se podíváme na hrudní koš a na to, jak mu vrátit jeho flexibilitu (pohyblivost)---> ZDE