Hrudní koš

Důležitá část lidského těla, která se velice často opomíjí a podceňuje. Málo kdo tuší, jaký potenciál a funkčnost se skrývá v hrudním koši (Thoraxu).

Osobní trenér Praha Fitness Zbraslav ZvelebilHrudní koš se ve zkratce skládá z 12ti žeber, která začínají po párech na každém z 12ti obratlů hrudní páteře. Prvních 7 párů se nazývají žebra pravá a jsou napojena na hrudní kost (Sternum). Páry 8-10 jsou žebra nepravá, která se nenapojují na hrudní kost, ale jen na předešlý žeberní pár. A poslední 2 páry jsou žebra volná a ty se nenapojují na žádný druhý bod.

Když jsme se bavili o páteři, tak jsme se zapomněli zmínit o tom, jaký ROTAČNÍ ROZSAH mají dané segmenty. Nyní je čas tento nedostatek napravit. 

Začněme s BEDERNÍ páteří. Ačkoliv se většině z Vás bude nabízet řešení, že rotační rozsah bederního segmentu páteře musí být poměrně znatelný, tak je to cca pouhých 15° na každou stranu. To například mě dost zarazilo, když jsem tuto informaci slyšel poprvé. (Vždyť by se mohlo zdát, že bedra rotují v praxi ze všech segmentů nejvíce. Máme pevnou pánev, pevný hrudní koš a v bedrech to mezi sebou vše rotuje... CHYBA!!! Ještě se k tomu dostaneme...)

A nyní pojďme na HRUDNÍ páteř. Rozumíme tím rotační schopnost posledního hrudního obratle vůči prvnímu. Já osobně jsem zde tenkrát čekal velice nízké číslo (vždyť hrudní koš je jako modul, celek, ten přeci nemůže moc rotovat, brání v tom žebra), ale OMYL vážení, hrudní páteř dokáže rotovat cca 30° do každé strany, což je 2x větší rozsah rotace než v bederní páteři!!!

 

banner podcast

 

Teď, když jste se dozvěděli, že hrudní páteř je takto pohyblivá, zkuste si hned pootočit horními žebry o 30° vůči spodním žebrům... :) Jak to šlo? Moc ne, že? Je to tím, že jsme zapomněli vnímat svůj hrudní koš, jako objekt schopný vnitřní rotace, ale vidíme ho naopak jako nehybný modul. Proto jsme zapomněli svoji pohyblivost hrudníku udržovat a on nám chudák zatuhnul. Veškerou rotaci se za něj snaží oddřít krční a bederní páteř, která je tím přetěžována, což už víme, způsobuje časem problémy a bolesti. Je tedy velice nutné, svůj hrudní koš opět rozhýbat a naučit se s ním pohybovat vůči jemu samému.

Získat zpět mobilitu do hrudního koše nám pomůže s většinou problémů s hrudní páteří. Ať už je to hyperkyfóza nebo naopak oploštěná hrudní páteř.

instruktor fitness praha zvelebil

 


A příště už se podíváme na nějaké konkrétní cviky, jak zmobilizovat svoji PÁNEV a rozhýbat její spoje. ;)

Váš trenér Jakub

MRKNI NA NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČLÁNEK WEBU: ZDRAVÉ POSTAVENÍ PÁNVE ---> ZDE