Přirozený pohyb MovNat - Movement Nature

Před několika lety jsem objevil pohybový koncept MovNat, který se věnuje přirozenému pohybu ve své nejčistší podstatě, surovosti a praktičnosti.
Naprosto jsem si ho zamiloval.
 
Vnímám ho jako návrat k pohybovým kořenům a k přírodě.
 
V lednu 2019 jsem proto odjel na školení do Vídně a stal se certifikovaným MovNat lektorem Level 1. Prvky tohoto schématu tvoří základní nosné kameny pohybu a tréninku nejen mého, ale i mých klientů. Dovolte mi prosím, abych Vás s tímto systémem trochu seznámil. :)
 
MovNat - Movement nature
 
 
Systém vychází z historického vývoje lidstva a našich každodenních pohybových potřeb. Hodně se pohybuje venku v přírodě a základní desatero MovNat principů zní:
Přizpůsobivé, Efektivní, Společenské, Přirozené v přírodě, Nespecializované, vnímající Evoluční vývoj, Instinktivní, Univerzální, Praktické, Podporující Vitalitu
 
Základní prvky tohoto konceptu se dají rozdělit na tyto:
 
LOKOMOCE - POHYB
Chůze, běh, balancování, skákání, přelézání, plazení, šplhání, plavání
 
MANIPULACE
Zvedání, nošení, házení, chytání
 
BOJ
Boj v postoji, boj na zemi
 
 
MovNat rozhodně nabízí velice zajímavý pohled na základní strukturu pohybu jako takového. Z mého úhlu pohledu se jedná o naprosté pohybové základy, jejichž rozvíjení se hodí naprosto pro každého, ať už se chce zlepšit v gymnastice, mít více energie nebo si pomoct od bolesti zad. :)
 
Někomu možná bude MovNat jako takový stačit, pro jiného se může stát pilířem, na kterém vystaví svůj další a specializovanější pohybový rozvoj.
 
Rozhodně bude takové cvičení pro každého zdravotním a mentálním přínosem. A to je přesně ten důvod, proč i nadále bude MovNat důležitým prvkem mé pohybové praxe.
Případně mrkněte, jak vypadá prezentace MovNatu v podání jeho zakladatele Erwana Le Corre.
 
 
 
Těším se na Vás,
Váš trenér Jakub
 
BANNER MODERNI FITNESS 

 

"Prohra není můj nepřítel.

Strach z prohry je můj nepřítel."

 

Rafael Nadal
španělský tenista